Sách Mới

Liên Kết Đối Tác

21 Nội dung giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trong nhà trường phổ thông

Thứ tư, 01 Tháng 2 2012 01:52
In PDF.

 

21 Nội dung giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trong nhà trường phổ thông (trích trong tập sách Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh phổ thông _ nxb Giáo dục).

Dựa trên cơ sở phân tích kinh nghiệm quốc tế và thực trạng giáo dục KNS ở Việt Nam những năm qua, có thể đề xuất nội dung giáo dục KNS cho HS trong các nhà trường phổ thông bao gồm các KNS cơ bản, cần thiết sau:download tài liệu

 

Share

Newer news items:
Older news items:

Cập nhật ngày Thứ tư, 01 Tháng 2 2012 02:02
..............CÁC ĐỐI TÁC